Formål

Græsrodsfonden støtter fortrinsvis græsrodsinitiativer og folkelige bevægelser der arbejder for:
  • Ligeberettigelse og det enkelte menneskes frie selvbestemmelse
  • Den demokratiske og folkelige debat
  • Økologisk ligevægt
  • Fælleseje af jord og produktionsmidler
  • Mellemfolkelig forståelse på græsrodsplan