Ansøgninger

behandles ca. 4 gange om året. For at en ansøgning kan blive behandlet på næste møde, skal den indsendes senest d. 1. februar 2018. Ansøgningsskema benyttes ikke, men ansøgningen skal indeholde beskrivelse af et konkret projekt/behov, budget, evt. årsregnskab og oplysning om hvilke andre fonde der søges støtte fra. Medsend gerne bilag med evt. anbefalinger, tilladelser, materialer om projektet/foreningen, avisudklip etc.

Husk e-mail og telefonnummer på kontaktperson! 
Husk Cpr.nr. eller CVR.nr på ansøgningen!
Husk kontonummer, til indsættelse af evt. støttebeløb!
Ansøgninger sendes til Græsrodsfonden, Ahlmanns Allé 9, st. th., 2900 Hellerup.

Kort efter hvert bestyrelsesmøde sendes svar til alle ansøgere. Bilag returneres kun hvis frankeret svarkuvert er vedlagt ansøgningen. Afslag begrundes sjældent.